שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 806 כרך ג' / גבע
משומש 1 24.7
שאלון 806 כרך ד' / גבע
משומש 1 24.7
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
משברים ותקומה- כרך ג' השיבה לציון עלייה, התיישבות ועצמאות / הר ברכה
משומש 1 20
משברים ותקומה – כרך א' מסורת ומהפכות – מכון הר ברכה
משומש 1 20.825