שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אין עומדין / גמרא דקה
משומש 1 4.5
GRAMMAR WORKSHEETS 4 גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
פלאי האור והחשמל – חוברת
משומש 1 3.75
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.875
הגאוגרפיה של ארצות הברית ספר /זהבה קליין
משומש 1 11.25
סלקטד אנסין 3 SELECTED UNSEEN
משומש 1 11.15
אקסם פרקטיס פור מודול A (ירוק) EXAM PRACTICE
משומש 1 9.375
פלאי האור והחשמל – ספר
משומש 1 16.25
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
יודעים לשון אפשרות ד':הבנה והבעה(בדגש על סיכום ממזג), תחביר ומערכת הצורות
משומש 1 17.775
סודות הלשון ח' /הלפרין
משומש 1 6.75
משומש 1