שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
חומש מנוקד "באר שמואל" – דברים
משומש 1 5
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525