שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
משניות מבוארות קהתי-אבות
משומש 1 6.875
הגאוגרפיה של ארצות הברית ספר /זהבה קליין
משומש 1 16.25