שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסלולים ח', חלק 2
משומש 1 15.325
קורות הדורות
משומש 1 15
אורות ההלכה
משומש 1 16.25
פלאי האור והחשמל
משומש 1 12.5875
הגאוגרפיה של ארצות הברית
משומש 1 11.75
בין השורות
משומש 1 13
בין השורות
משומש 1 13
הארץ מבראשית
משומש 1 13
פלאי היקום
משומש 1 13
שפת המפה
משומש 1 8.75