אגף:. שורה:. עמודה:.
28.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
28.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:17.
55.00 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:16.
163.90 
אגף:. שורה:. עמודה:.
20.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:17.
55.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
59.00 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:8.
39.00 
אגף:דלפק. שורה:B. עמודה:5.
132.40 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:8.
94.20 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:1.
5.50 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:19.
56.00