אגף:. שורה:. עמודה:.
28.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:17.
55.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
28.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:17.
55.00 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:8.
39.00 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:1.
5.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.
20.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:19.
56.00 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:8.
94.20 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:10.
70.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00