אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:13.
80.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
59.80 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
41.00 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:15.
31.50 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
45.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
38.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
25.40 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
74.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
57.80 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:22.
37.00