אגף:. שורה:. עמודה:.
277.17 
אגף:. שורה:. עמודה:.
157.91 
אגף:. שורה:. עמודה:.
157.91 
אגף:. שורה:. עמודה:.
62.33