אגף:. שורה:. עמודה:.
82.07 
אגף:. שורה:. עמודה:.
82.07 
אגף:. שורה:. עמודה:.
51.94 
אגף:. שורה:. עמודה:.
55.06