אגף:. שורה:. עמודה:.

אומנויות

תקשורת ויהדות

24.31 
אגף:. שורה:. עמודה:.
15.06 
אגף:. שורה:. עמודה:.
32.03 
אגף:. שורה:. עמודה:.
120.51 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אומנויות

עיתונות מקוונת

70.64 
אגף:. שורה:. עמודה:.
152.72 
אגף:. שורה:. עמודה:.
67.53 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אומנויות

סיפורי מסך

18.58