אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:17.
50.82 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:10.
49.50 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
80.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:9.
58.10 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ב'

37.92 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:17.
36.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:16.
45.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

אדם וסביבה בעידן הגלובאלי

55.80 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.
66.90 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:9.
35.90 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
69.60 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:18.

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

כדור הארץ – סביבה, אדם

69.40