אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:10.
49.50 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
80.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ב'

37.92 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:9.
61.60 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:9.
58.10 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:10.
67.70 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
70.90 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:10.
47.20 
אגף:מרכז. שורה:10. עמודה:C.
66.80 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ג'

42.73 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:9.
57.10 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:9.
37.30