אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:10.
56.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.
69.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:10.
56.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.
90.63 
אגף:. שורה:. עמודה:.
74.90