אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:15.
25.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:15.
29.30 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:15.
27.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:15.
20.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:14.

חברה ורוח

מבט למרחב

50.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:15.
19.70 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:15.
52.53 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:15.
35.78 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:15.
31.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
25.22 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:8.
25.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.
26.00