אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.
66.90 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.
56.40 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.

חברה ורוח

עלי ספרות ח'

74.04 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.

חברה ורוח

עלי ספרות ט'

87.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.

חברה ורוח

מגון ח' (ורוד)

30.97 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.
65.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.
49.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:2.
42.00 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.

חברה ורוח

מגוון ט'

33.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:2.
42.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:2.
42.00 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:12.

חברה ורוח

מגוון ז'

33.45