אגף:. שורה:. עמודה:.

חברה ורוח

תורת המידות

27.17 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חברה ורוח

תורת המדינה

33.40 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חברה ורוח

תורת ההכרה

40.75 
אגף:. שורה:. עמודה:.
44.12 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חברה ורוח

מהי פילוסופיה?

19.81 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חברה ורוח

אסתטיקה

23.90