אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
69.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
88.44 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:13.
43.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
55.34 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
49.26 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות ספרתיות

36.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
50.30 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
89.00