אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
69.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
49.00 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
55.34 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
61.07 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות ספרתיות

45.80 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
50.30 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:11.
73.09 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
58.30