אגף:. שורה:. עמודה:.
56.65 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אמנויות העיצוב

עיצוב אופנה

89.88 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אמנויות העיצוב

מונחי אופנה

30.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.
81.71 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אמנויות העיצוב

היבטים בתולדות העיצוב

119.46 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אמנויות העיצוב

גזרות בתולדות הלבוש

99.72 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אמנויות העיצוב

אמנות האיפור

53.51 
אגף:. שורה:. עמודה:.
45.32 
אגף:. שורה:. עמודה:.
105.03