אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
55.34 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
61.07 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:11.
51.94 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:11.
72.38 
אגף:. שורה:. עמודה:.
54.23