אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות בקרה ואנרגיה – מערכות ספרתיות

45.80 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
50.30 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:10.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות הספק

70.19 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
58.30 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:13.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

אלקטרוניקה תקבילית וספרתית

50.60 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:13.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות חשמל תורת החשמל כרך ב'

64.80 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:13.
66.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות תקשורת – תקשורת אלקטרואופטית

49.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.
27.10 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:13.
44.90 
אגף:. שורה:. עמודה:.
62.20 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:13.

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

מערכת תקשורת ספרתית ותקבילית ניסויים ב'

37.30