אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:11.
73.09 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:11.
74.84 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:11.

הנדסת מכונות

חלקי מכונות 1

87.83 
אגף:. שורה:. עמודה:.
82.48 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:11.
70.64 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:9.
72.71 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:11.
72.40 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:11.
58.47 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:11.

הנדסת מכונות

חלקי מכונות, 3

78.64 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:11.

הנדסת מכונות

חלקי מכונות, 2

78.64 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:11.
41.76 
אגף:. שורה:. עמודה:.
58.47