אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:9.
96.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
33.09 
אגף:. שורה:. עמודה:.
33.40 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הנדסת תעשייה וניהול

ניהול מערכות ייצור /ציון אביבי

73.06 
אגף:. שורה:. עמודה:.
43.94 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הנדסת תעשייה וניהול

ניהול פרויקטים /שלמה ארליך

48.62 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:9.

הנדסת תעשייה וניהול

התנהגות צרכנים /ד"ר יוסי פוגל

43.94 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:9.

הנדסת תעשייה וניהול

עקרונות השיווק /ד"ר יוסי פוגל

43.94 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הנדסת תעשייה וניהול

לוחות טכניים סתם / כהן – סתם

26.83 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:9.
41.87 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הנדסת תעשייה וניהול

ניהול משאבי אנוש

70.04 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הנדסת תעשייה וניהול

תכנון וניתוח תהליכים

46.75