אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.

חינוך

יחיד ויחד

36.77 
אגף:. שורה:. עמודה:.
51.42 
אגף:. שורה:. עמודה:.
57.42 
אגף:. שורה:. עמודה:.
36.77