אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
69.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
43.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
88.44 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
89.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
88.44 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.

חינוך טכנולוגי

מבוא למערכות מידע

67.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חינוך טכנולוגי

מבנה נתונים בשפת ג'אווה

74.16 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:13.

חינוך טכנולוגי

תכנות לוגי

71.85