אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
81.00 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
76.60 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:13.
49.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
69.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
84.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
92.12 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
88.40 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:13.
89.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
84.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:13.
88.44