אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:9.
57.69 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:9.
76.60