אגף:. שורה:. עמודה:.
60.77 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חינוך טכנולוגי

תיירות בישראל

92.92 
אגף:. שורה:. עמודה:.
40.72 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חינוך טכנולוגי

ניהול מלונאי

71.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

חינוך טכנולוגי

ניהול השיווק התיירותי

82.48