אגף:. שורה:. עמודה:.

הכנה לחיים

שימוש בטלפון

60.26 
אגף:. שורה:. עמודה:.
120.51 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הכנה לחיים

ראש ממשלה

72.31 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הכנה לחיים

קופת חולים

60.26 
אגף:. שורה:. עמודה:.
66.33 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הכנה לחיים

סופרמרקט, חלק ב'

42.23 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הכנה לחיים

סופרמרקט, חלק א'

48.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.
48.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.
84.36 
אגף:. שורה:. עמודה:.

הכנה לחיים

הדואר

24.10