אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
59.80 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.
19.50 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

47.50 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
30.60 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
19.50 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:1.
19.20 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:8.
90.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

38.40 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:3.
24.00 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:6.
30.30 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ז'

54.80 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:2.
20.20