אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
61.00 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.
19.90 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

59.30 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
19.50 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
30.60 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

46.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:1.
19.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:8.
90.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ז'

61.30 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ח'

58.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
58.20 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:3.
24.00