אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:11.
29.90 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:11.
27.10 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:10.
70.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:11.
81.16 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:11.
41.80 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:10.
76.10 
אגף:שמאל. שורה:11. עמודה:B.

ביולוגיה

מזרע לזרע

53.10 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:11.
75.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
63.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
90.40 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:11.
56.20 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:11.
30.37