אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:10.
86.10 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:10.
43.20 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:10.
19.00 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:10.
35.80 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:10.
94.40 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:10.
31.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.
72.00 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:10.
95.50 
אגף:. שורה:. עמודה:.
67.24 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:10.
37.60 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:10.
55.81 
אגף:. שורה:. עמודה:.
45.98