אגף:. שורה:. עמודה:.
67.90 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.67 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.67 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.67 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.67 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.67 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.67 
אגף:. שורה:. עמודה:.
62.58 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:18.
25.92 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:18.
20.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.
64.40 
אגף:. שורה:. עמודה:.
29.13