אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
59.80 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

47.50 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

38.40 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ז'

54.80 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ח'

52.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
58.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
47.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
51.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:14.

מדע וטכנולוגיה

מסע בעולם מופלא

74.40 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:15.

מדע וטכנולוגיה

פלאי גוף האדם

65.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:15.
15.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:11.

מדע וטכנולוגיה

חוקרים מערכות חיים א'

43.30