אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
61.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

59.30 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

46.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ז'

61.30 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ח'

58.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
58.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
47.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
51.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:14.

מדע וטכנולוגיה

מסע בעולם מופלא

74.40 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:15.

מדע וטכנולוגיה

פלאי גוף האדם

65.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:15.
15.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:11.
64.86