אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.
19.90 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
19.90 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
31.20 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:7.
32.80 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:1.
19.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:8.
90.00 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:3.
24.50 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:5.
34.30 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:2.
20.60 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:3.
20.00 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:7.
94.80 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:7.
29.50