אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:10.
89.90 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:10.
77.20 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:9.
89.90 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:9.
89.90 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:9.
70.60 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:9.
87.80 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:9.
60.10 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:10.
79.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:10.
70.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:10.
79.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
64.55 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:9.
89.90