אגף:ימין. שורה:A. עמודה:9.
23.89 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:3.
28.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
38.80 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
34.30 
אגף:ימין. שורה:5. עמודה:B.
37.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:2.
30.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
24.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
37.30 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
37.30 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
17.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:2.
30.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
45.00