אגף:ימין. שורה:A. עמודה:9.
23.89 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:6.
19.94 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:16.
49.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:5.
46.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
14.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.
31.17 
אגף:. שורה:. עמודה:.

מורשת

תפילה

25.97 
אגף:. שורה:. עמודה:.
31.17 
אגף:. שורה:. עמודה:.
25.97 
אגף:. שורה:. עמודה:.
13.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

מורשת

דת ומדע

25.97 
אגף:. שורה:. עמודה:.
16.86