אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
38.80 
אגף:ימין. שורה:5. עמודה:B.
37.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
37.30 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
37.30 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
45.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
53.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
31.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:8.
53.00 
אגף:ימין. שורה:F. עמודה:7.
55.10 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:6.
67.30 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:11.
57.40 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:6.
44.50