אגף:ימין. שורה:A. עמודה:6.
67.30 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:6.
45.40 
אגף:ימין. שורה:F. עמודה:7.
56.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

מורשת

תפילין

29.55