אגף:ימין. שורה:D. עמודה:3.
58.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:4.
60.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:6.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:6.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:6.
18.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
90.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:6.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00 
אגף:ימין. שורה:E. עמודה:7.
18.00