אגף:ימין. שורה:B. עמודה:3.
28.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
38.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
24.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:3.
30.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
17.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:3.
30.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:2.
30.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:3.
30.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:2.
40.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:1.
15.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:12.
42.10 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:6.
60.00