אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:17.
55.60 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:17.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:15.
68.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:15.
61.80 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:16.
58.60 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:15.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:15.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:16.
61.30 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:16.
61.30 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:16.
46.70 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:15.
61.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.
35.00