אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:16.
46.75 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:16.
60.51 
אגף:. שורה:. עמודה:.
23.40 
אגף:ימין. שורה:F. עמודה:4.
20.00 
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:17.
48.71 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:4.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:15.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.