אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
41.00 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:15.
31.50 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
45.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
38.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
25.40 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
60.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:20.
35.60 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
25.40 
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:25.
84.40