אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בני יוסף כיתה ב'

18.00 72.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

בני יוסף כיתה ג'

18.00 72.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ו'

25.00 69.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ה'

25.00 53.20 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ד'

19.50 162.80 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ג'

18.50 138.60 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה ב'

20.20 113.40 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

נועם המאירי כיתה א'

15.00 111.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ח'

37.50 80.10 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ז'

25.40 68.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ו'

20.50 69.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

רשימות ספרים

הראל כיתה ה'

21.20 84.00