אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
74.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
57.80 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:23.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.
32.30 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:13.
47.10 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.

אנגלית

COOL קול ספר

57.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
41.40 
אגף:שמאל. שורה:C. עמודה:12.
44.80 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:14.
58.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
43.60 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:3.
8.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:3.
8.00