אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
74.20 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:23.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.
32.30 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.

אנגלית

COOL קול ספר

57.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:24.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:24.
74.40 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:22.
52.50 
אגף:מול הדלפק (מתחת לקלסרים). שורה:. עמודה:.
56.00 
אגף:מול הדלפק (מתחת לקלסרים). שורה:. עמודה:.
56.00 
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:22.

אנגלית

THE WAVE

56.00 
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:25.
37.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:23.
57.10