אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:13.
47.10 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:14.

לשון עברית

סודאות לכיתה ד'

32.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:13.
40.00 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:14.

לשון עברית

סודאות לכיתה ג'

30.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:16.
38.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:13.
47.10 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:13.
65.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:13.
71.10 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:16.
55.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
30.00 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:16.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:7.
35.00