אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
57.80 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
41.40 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:14.
58.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
43.60 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:3.
8.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:3.
8.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:4.
39.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:2.
32.20 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:14.
55.50 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:4.
32.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:1.
59.90 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:5.
39.00