אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:12.
5.90 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:12.
65.70 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:12.
65.70