אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
52.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
60.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

47.50 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
30.60 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
19.50 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
80.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:10.
49.50 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:23.
55.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:20.
35.60 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:1.
19.20 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:8.
90.00 
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:25.
84.40