אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ח'

59.30 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
19.90 
אגף:שמאל. שורה:E. עמודה:1.
31.20 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:10.
49.50 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:9.
80.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
60.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
52.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:20.
37.00 
אגף:מרכז. שורה:F. עמודה:25.
93.50 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:8.

היסטוריה

מדור לדור ב'

37.92 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החומר ז'

46.00 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:4.
22.00